Att spela online poker skiljer sig mycket från att spela ansikte mot ansikte med sina motspelare, och även om många online-spelare har nått stora framgångar i bl.a. World Series of Poker, och tvärt om, så är det ganska stor skillnad mellan de två spelformerna.

Den allra viktigaste skillnaden är att psykologin spelar betydligt större roll i live-poker. Online handlar det mest om att bluffa, men när människor sitter vid samma spelbord har de helt andra möjligheter att störa varandras koncentration. Att skramla med sina marker är ett sätt att störa motståndaren. En svensk spelare kan även psyka sina utländska motståndare genom att lägga in en prilla, och störa dem med den märkliga lukten från den märkliga, illaluktande hockeypucken.

Advokaten Henning Sjöström använde en monokel under vittnesförhör, som han tappade för att få vittnen att tappa koncentrationen. Enligt Sjöström var detta mycket effektivt. I ett pokerrum online kan man inte göra sådana trick, om man inte använder en webbkamera och de andra spelarna därmed kan se ens ansikte.

Det går naturligtvis att försöka psyka folk på pokerrummets chatt, men de spelare som är det minsta rutinerade vet att ignorerar den. En del tejpar t.o.m. över denna del av skärmen. Än har ingen dock spelat med skygglappar i en liveturnering, för att kunna ignorera motståndarnas psykiska attacker.