När man vill öka sina chanser att vinna finns det en del tips och förslag på hur man väljer pokerrum som har högre vinstchanser. I grund och botten handlar det förstås om ens egna chanser att vinna på sin egen skicklighet att bedöma sina förutsättningar för vinst utifrån de kort man har och den egna disciplinen att inte överivra sig. Om man dessutom väljer pokerrum med en viss typ av spelare så ökar ens chanser att vinna drastiskt.

Att spela genom att välja ut pokerrum med en viss typ av spelare hjälper en att bygga upp sin så kallade bankrulle. Det handlar om att stötvis föröka bankrullen genom sitt egna spel och genom motståndarnas förivring. Om man ska vinna de större potterna gäller fortfarande pokerrummen med de skickligaste spelarna till motståndare. Men för att vinna stora potter krävs att man har en större bankrulle för att kunna ha en viss uthållighet i de svårare pokerrummen. Den bankrullen kan man bygga upp genom att välja sina motståndare.

Att välja rätt pokerrum eller rätt motståndare kallas för att fiska. Det innebär att man genom granskning bedömer varje pokerrum om deltagarna är nybörjare eller visar tendenser till stora risktagningar.  Om man tittar på pokerrummets statistik i lobbyn kan man se till exempel hur stor andel floppar pokerrummet har per deltagare. Dessa räknas i procent genom att dela deltagare på antal floppar. Om det visar sig att pokerrummet har en stor procentdel floppar kan man utgå ifrån att spelarna ofta spelar med mindre bra kort. Normalt för ett pokerrum ligger på c:a 20%, där deltagarna inte spelar med låga kort, men om det överstiger detta och närmar sig 50% så visar det på att deltagarna ofta spelar med låga kort vilket ökar chanserna för en själv att vinna. Om man i dessa pokerrum spelar disciplinerat och endast med bra kort så ökar chanserna rejält att man vinner potterna och därmed ökar sin bankrulle.